Câmbio: U$1.00 x R$5.10

Kit Molinetes

KIT ENC KIN 200

A 7,56

KIT OKUMA FIN CHASER

KIT COBY - mol. 1 ROL + vara 1.35m

KIT DAKAR 3 Rolamentos

KIT FATE + VARA MACIÇA 2 PARTES

KIT FISHING

Indisponível

Kit Flash + Vara

KIT Garra 3 Rolamentos + Vara

KIT GROW 3Rol. + VARA MACIÇA

KIT LAGUS 3 Rolamentos

KIT MAGNUM

Kit Okuma VIBE25 < PROMOÇÃO 9.90>

Kit Okuma VIBE30 < PROMOÇÃO 10.90>

Kit Promaster ou Pro Master

KIT REDX 3 Rolamenros

Kit Smart + Vara 1,20m

KIT SNIPER 3 Rolamentos

KIT X-POWER 3 Rolamentos