Câmbio: U$1.00 x R$5.10

Fibra Vidro Tubular

Vara Basic Boat

Vara Big Wave

Vara Darion

Vara Híbrida - Ponta em carbono maciço - sensivel

Vara Party Boat

Vara Pirá - Carretilha e Molinete

Vara Poizon

Vara Sensitive - Ponta sensivel igual Raft Shot - serve para molinete e carretilha

Vara Tambatinga - para Pesqueiro e Costa

Vara Travel Pilk

Vara Ultra Boat